Ondernemen en verbinden met passie

Advocaten

Jos Hendrickx is succesadvocaat en voert sinds 1991 bij Marree en Dijxhoorn Advocaten een gloriërende ondernemingsrechtelijke praktijk in brede zin, met accenten op het vennootschapsrecht. U wel bekendl: overnames, samenwerkingsverbanden, management buy outs en bedrijfs- en aandeelhoudersontvlechtingen. De partneradvocaat heeft zich gedurende zijn praktijk gespecialiseerd in het adviseren van franchiseorganisaties. Hij is net zo eigenwijs als zijn cliënten en hij kan niet tegen zijn verlies.

Arnold van der Smeede is gespecialiseerd in de brede nationale en internationale fiscale planning voor particulieren en familiebedrijven. Hierbij streeft hij naar creatieve en praktisch werkbare oplossingen die van A tot Z worden geïmplementeerd en begeleid. Verder is hij gespecialiseerd in structuren die de privacy van families waarborgen.
Hij studeerde Belastingrecht aan de Universiteit van Leiden (1989). Hij was partner en medeoprichter van Spigthoff (2001-2010). Sinds 2011 is hij partner en oprichter van Arcagna. Hij is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, de Nederlandse Orde van Advocaten, de International Fiscal Association, de International Bar Association en de Society of Trust and Estate Practitioners.
Hij wordt aanbevolen door diverse onafhankelijke belastinggidsen.

Joan van der Tol, werkt voor het kantoor Van der Woude de Graaf advocaten, en is een gespecialiseerd advocatenkantoor waar 11 advocaten werkzaam zijn. Alle advocaten hebben hun eigen specialisatie, zoals het strafrecht, gezondheidsrecht en het familierecht.
Zij is werkzaam bij de familierechtpraktijk en houdt zich bezig met alle aspecten die het familierecht omvat. In het bijzonder is zij binnen het familierecht gespecialiseerd in draagmoederschapszaken, zowel in nationale als in internationale gevallen. Naast het begeleiden en adviseren van cliënten in (echt)scheidingszaken, staat zij cliënten onder andere ook bij op het gebied van alimentatiekwesties en het vaststellen van zorg- en contract regelingen. Tevens staat zij mensen bij in adoptieprocedures, gezagskwesties, erkenning en ontkenning van het vaderschap en transgenders.

Jeroen Stoevenbeld is in 2006 met Flo Advocaten begonnen en heeft diverse specialismen. Van algemeen contractenrecht, huur/vastgoedrecht, merkenrecht, arbeidsrecht tot erfrecht. Er wordt zowel geadviseerd als geprocedeerd. Flo Advocaten groeit vaak mee met een ondernemer en adviseert en procedeert dan voor de onderneming in alle zaken die bij de ondernemer voorbij kunnen komen. Daardoor bouwt Flo Advocaten een goed en vast contact op en kent u de onderneming ook vaak goed.

Marc Vogel is als advocaat gespecialiseerd op de terreinen van ‘arbeidsrecht’ en ‘bestuur & organisatie’. Nadat hij het vak had geleerd bij Stibbe, heeft hij Vogel advocaten opgericht in 1996, een kantoor op het gebied van ondernemings- en arbeidsrecht. Na enige tijd verantwoordelijk partner arbeidsrecht te zijn geweest bij Eversheds advocaten, heeft hij met drie andere zeer ervaren advocaten onlangs het nichekantoor ARBOR advocaten opgericht. Met specialistische kennis op het gebied van arbeid en samenwerken: reorganisaties, arbeidsrechtelijke aspecten van transacties, collectieve kwesties met vakbonden, medezeggenschap, statutair directeuren, zzp-ers en management contracten, inlenen van personeel, outsourcing met personeel, conflicten in bestuur en samenwerkingsverbanden waaronder maatschappen en individuele arbeidszaken.’

Lonneke Timmermans is een ervaren Familierechtadvocaat en partner bij de Amsterdamse vestiging van SmeetsGijbels. Zij staat met name vermogende particulieren, ondernemers (DGA’s) en vrije beroepsbeoefenaren (advocaten, notarissen, accountants en medisch specialisten) of hun echtgenoten bij in het kader van hun echtscheiding. Zij is een erkend expert op het gebied van alimentatie, de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en de afwikkeling van niet-huwelijkse relaties (“samenwoners”). Ook begeleidt zij ouders bij het opstellen van ouderschapsplannen en ten aanzien van zorgregelingen. Een substantieel gedeelte van haar praktijk bestaat uit mediations en overlegscheidingen (Collaborative divorce).