Ondernemen en verbinden met passie

Zorgverlening

Cardioloog en fCN-lid Igor Tulevski werkt voor Cardiologie Centra Nederland (CCN). CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten die zich onderscheidt door de poliklinische zorg perfect af te stemmen op de behoeften van de patiënt. CCN biedt de kwaliteit, persoonlijke aandacht en snelheid van privé zorg, met als verschil dat een doorverwijzing naar de centra volledig wordt gedekt door alle zorgverzekeraars in Nederland. CCN streeft naar de beste zorg zonder wachttijden, door zichzelf in de services niet alleen te richten op professionaliteit en continue innovatie, maar bovenal door toegankelijk en persoonlijk te blijven.

Radioloog en zorgondernemer Prof. dr. Loek Winter opende in 1995 het Diagnostisch Centrum Amsterdam. Een zelfstandig medisch specialistisch centrum waar een compleet pakket hoogwaardige diagnostische onderzoeken wordt uitgevoerd zonder wachtlijst.
Inmiddels bestaat DC Klinieken uit een groot aantal centra, gevestigd in Almere,  Amsterdam, Alkmaar,  Voorschoten, Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Maastricht en Roermond. Het aanbod van diagnostische onderzoeken is in de loop van de tijd uitgebreid met spreekuren en behandeling bij de specialist. Daarnaast beschikt onze locatie DC Klinieken Lairesse in Amsterdam over twee klasse A operatiekamers.
Elk centrum heeft een samenwerkingsverband met een lokaal ziekenhuis, zodat toegang tot verdere zorg altijd is gewaarborgd.
DC Klinieken staat voor kwaliteit, veiligheid, efficiëntie en professionaliteit. Wij zijn er trots op dat deze kernwaarden bevestigd worden door onafhankelijke  keurmerken die aan onze organisatie zijn toegekend .  Naast het ZKN-keurmerk beschikt DC Klinieken over de certificering voor HKZ en ISO 9001:2008.

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis is een centre of excellence voor borstkankerzorg: snel-diagnostiek, operatie en reconstructie, chemotherapie, nabehandeling en psychosociale zorg is allemaal in huis beschikbaar. U kunt vaak nog dezelfde dag bij het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis terecht voor een sneldiagnose. Het Alexander Monro Ziekenhuis bestaat 1 jaar in 2014 en is opgericht door chirurg Jan van Bodegom.

Kliniek voor Parodontologie Amsterdam, LabOral, Blue Clinics, Universitair Medisch Centrum Groningen
Edwin Winkel,
één van de oprichters van de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam en LabOral.
De Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA) is gestart in 1985 en telt 55 medewerkers. De missie van de KvPA is het bieden van zeer hoogwaardige zorg op het gebied van de Parodontologie, Implantologie – en de daaraan gerelateerde Prothetiek – en Halitose (slechte adem). Er wordt gestreefd om het herstel van de functie van het gebit zoveel mogelijk te laten samengaan met een goed esthetisch resultaat (www.kvpa.nl).
LabOral (start 1989) staat voor betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde microbiologische diagnostiek van orale infecties. LabOral zet zich in voor constante verbetering van therapieadviezen en het optimaliseren van het antibioticumbeleid in de tandheelkunde (www.laboral.nl).
Op het UMCG houdt Prof. Winkel zich voornamelijk bezig met onderzoek naar ontstekingen rondom tandheelkundige implantaten en ook de problematiek van slechte adem (halitose) (www.umcg.nl).

Kliniek voor Tandheelkunde en Implantologie (KTI)
Harold van der Burg studeerde tandheelkunde aan de Universiteit in Utrecht van 1982 tot 1987.
Werkte vervolgens 2 jaar als waarnemer in het Gooi en is vanaf 1992 gespecialiseerd in Implantologie.
Sinds 2003 heeft Harold van der Burg een verwijspraktijk voor Implantologie, KTI in Hilversum.
Hij geeft voordrachten in binnen – en buitenland waarbij met name esthetische tandheelkunde , operatieve tandheelkunde en implantologie zijn aandachtsgebieden zijn.